Chia sẻ lên:
Dầu Thủy Lực - Shell Tellus S3 M

Dầu Thủy Lực - Shell Tellus S3 M

Mô tả chi tiết

 

Dầu Thủy Lực - Shell Tellus S3 M

Tiêu chuẩn kỹ thuật & chấp thuận :

  • ISO 11158 (HM fluids)
  • ASTM 6158-05 (HM fluids)
  • DIN 51524 Part 2 HLP type
  • Swedish Standard SS 15 54 34 AM 
  • Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)
  • Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68)
  • Eaton Vickers 694

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Dầu nhớt Shell Tellus S2 M
Dầu nhớt Shell Tellus S2 M
Dầu Thủy Lực - Shell Tellus S3 M
Dầu Thủy Lực - Shell Tellus S3 M
Dầu Thủy Lực Shell Tellus S2 V
Dầu Thủy Lực Shell Tellus S2 V
Dầu Thủy Lực - Shell Tellus S3 V
Dầu Thủy Lực - Shell Tellus S3 V