Dầu nhớt bôi trơn che ép

CASTROL ALPHA SMR HEAVY X
CASTROL ALPHA SMR HEAVY X