Dầu nhớt tôi luyện kim loại

Dầu nhớt CASTROL ILOQUENCH 395
Dầu nhớt CASTROL ILOQUENCH 395