Dầu nhớt xích tải

Dầu nhớt CASTROL VISCOGEN KL 15
Dầu nhớt CASTROL VISCOGEN KL 15