Dầu nhớt bàn trượt

Dầu nhớt Castrol Magna BD 68
Dầu nhớt Castrol Magna BD 68